آب‌ شیرین‌کن یک میلیون مترمکعبی «بندرعباس» در قالب هفته بیست و هفتم پویش #هرهفتهالفب_ایران با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبر معتبر از وزارت نیرو، «هوشنگ ملایی» مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان در حاشیه افتتاح آب شیرین‌کن یک میلیون متر مکعبی بندرعباس، که با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: این آب شیرین‌کن یک میلیون متر مکعبی، آب مورد نیاز سه استان کرمان، هرمزگان و یزد را تامین خواهد کرد.

وی با ذکر این نکته که با افتتاح این پروژه، روزانه ۴۰ هزار متر مکعب از نیاز آبی شهرستان بندر خمیر و روستاهای اطراف تامین می‌شود، عنوان کرد: در فاز اول روزانه ۲۰۰ هزار متر مکعب آب شیرین‌سازی می‌شود که ۳۰ هزار متر مکعب نیز برای صنعت و خدمات در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با بیان اینکه بزرگترین آب شیرین‌کن در قالب طرح ملی «ساقی کوثر» به بهره‌برداری رسید، اظهار کرد: تا کنون مجوز برداشت ۱۵۰ میلیون متر مکعب از آب دریا جهت شیرین‌سازی برای این مجموعه صادر شده است.

ملایی با اشاره به تامین نیاز آبی شرب مراکز جمعیتی موجود در مسیر انتقال، عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین ۵۰ میلیون متر مکعب از نیاز آبی استان هرمزگان از طریق این آب شیرین‌کن انجام شده است.

وی با اشاره به عدم وجود محدودیت تامین آب صنایع از خط انتقال آب شیرین‌کن بندرعباس، خاطرنشان کرد: بنابر پیگیری‌های انجام شده محدودیتی از نظر تامین آب صنایع موجود در مسیر وجود نخواهد داشت و آب مورد تقاضا در دسترس قرار خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان بیان داشت: پروژه آب شیرین‌کن یک میلیون متر مکعبی بندرعباس، یکی از نمونه‌های شاخص فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق جهش تولید و اقتصاد مقاومتی است که به دست جوانان  و کارشناسان و متخصصان ایرانی به ثمر نشست.