آتش سوزی کارگاه تولید تینر روغنی و رنگ واقع در جاده ورامین با تلاش چهار گروه از آتش نشانان تهران مهار و خاموش شد.

به گزارش خبر معتبر ، شهروندان در تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ از آتش سوزی یک کارگاه صنعتی واقع در جاده ورامین محله قلعه نو خیابان ذوالفقاری خبر دادند که ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه‌های ۹، ۱۴ و ۸۶ و گروه امداد و نجات ۱۷ را به همراه خودرو‌های پشتیبانی عازم محل آتش‌سوزی کرد.

فرامرز ثانی خانی افسر منطقه هفت عملیات سازمان آتش نشانی تهران در گزارش اولیه خود اظهار کرد: یک کارگاه صنعتی یک هزار مترمربعی با کاربری تولید تینر روغنی، رنگ و ضد زنگ قسمت مسقف آن به وسعت ۱۰۰ متر مربع به علت نامعلومی دچارآتش سوزی شد که شعله‌های آتش به سرعت در حال گسترش و سرایت به کارگاه تصفیه روغن در مجاورت آن بود.

وی ادامه داد: تینر‌های موجود در محل آتش سوزی که در یک مخزن ۵۰۰ لیتری نگهداری میشد، به بیرون از کارگاه سرایت کرد که باعث آتش سوزی تعداد زیادی اصله درخت در خیابان شد. افسر آماده منطقه هفت عملیات اضافه کرد: آتش نشانان با رعایت موارد ایمنی و پس از مجهز شدن به دستگاه تنفسی به دو تیم عملیاتی تقسیم شدند که گروهی از آتش نشانان در داخل کارگاه و گروه دیگر نیز در بیرون از کارگاه با استفاده از چندین رشته لوله آبده و کف رسان آتش نشانی اقدام به مهار شعله‌های آتش کردند.

ثانی خانی خاطرنشان کرد: نیرو‌های آتش نشانان در ابتدا از سرایت آتش به کارگاه تصفیه روغن جلوگیری کرده و توانستند در یک عملیات چشمگیر شعله‌های آتش را پس از گذشت ۹۰ دقیقه مهار کنند.

وی افزود: خوشبختانه در این آتش سوزی هیچ یک از افراد حاضر و کارگران دچار مصدومیت نشدند و آتش نشانان نیز پس از مهار شعله‌های آتش و ایمن سازی محل آتش سوزی به عملیات خود خاتمه دادند.