رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شمیرانات گفت: ۷ هکتار از اراضی منطقه ترک مزرعه شهر لواسان با صدور حکم قضایی از دست سودجویان خلع ید شده است. به گزارش خبرمعتبر،از شمیرانات؛ حسن شکری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات اظهار داشت: در اوایل سال ۹۰ تعدادی از اهالی نسبت به ملی بودن […]

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شمیرانات گفت: ۷ هکتار از اراضی منطقه ترک مزرعه شهر لواسان با صدور حکم قضایی از دست سودجویان خلع ید شده است.

به گزارش خبرمعتبر،از شمیرانات؛ حسن شکری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات اظهار داشت: در اوایل سال ۹۰ تعدادی از اهالی نسبت به ملی بودن این اراضی اعتراض داشتند که مسؤولان قضایی باید مانع تصرف آن‌ها توسط سودجویان شوند. 

وی با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون بررسی شد افزود: کمیسیون بعد از برررسی پرونده رأی بر ملی بودن این اراضی صادر می‌کند و تصرف کنندگان درخواست تجدید نظر دادند که حکم مجدد هم ملی بودن این اراضی بود. 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات در ادامه خاطر نشان کرد: با پیگیری‌ها و حمایت‌های اداره اطلاعات شهر لواسان و اداره منابع طبیعی شمیرانات ۷ هکتار از اراضی منطقه ترک مزرعه با صدور حکم قضایی از دست مصرفان خلع ید شده است که ارزش ریالی آن چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

شکری ادامه داد: در این منطقه ۱۲ یا ۱۳ بنا، با فنس کشی و دیوار کشی وجود دارد که به زودی حکم تخریب آن‌ها نیز اجرا خواهد شد.