ورامین- آسمان ورامین، جوادآباد و خیرآباد همزمان با شب ۲۲ بهمن نورافشانی شد. به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و همزمان با آغاز چهل و یکمین پیروزی انقلاب اسلامی بر طاغوت، آسمان ورامین نورافشانی شد، همانند سال‌های گذشته در شب پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن، شهروندان ورامین، جوادآباد و خیرآباد در میدان رازی ندای […]

ورامین- آسمان ورامین، جوادآباد و خیرآباد همزمان با شب ۲۲ بهمن نورافشانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و همزمان با آغاز چهل و یکمین پیروزی انقلاب اسلامی بر طاغوت، آسمان ورامین نورافشانی شد، همانند سال‌های گذشته در شب پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن، شهروندان ورامین، جوادآباد و خیرآباد در میدان رازی ندای الله اکبر سر دادند.

گفتنی است که آسمان ورامین، جوادآباد و خیرآباد همزمان با شب ۲۲ بهمن نورافشانی شد، شهروندان ورامین، جوادآباد و خیرآباد بر بام منازل خود حاضر شده و با صدای بلند بانگ الله اکبر سر دادند.

بر اساس این گزارش آسمان شهرهای ورامین با حضور گسترده و شاد مردم نورافشانی شده و همه آحاد مردم در جشن پیروزی انقلاب اسلامی حاضر شدند.