دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می توانند از ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه ۹۹ نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

به گزارش خبر معتبر – به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی لینک های برنامه درسی، زمان برگزاری کلاس ها و سامانه انتخاب واحد به آدرس student.uswr.ac.ir و مشاهده کلاس های آفلاین از طریق uswrnavid.vums.ac.ir را اعلام کرد.

بر اساس اعلام مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تاریخ انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه ۹۹ است.

همچنین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تاریخ حذف و اضافه واحدها، ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، شروع کلاس ها از ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۹، پایان کلاس ها ۶ مردادماه ۱۴۰۰ و تاریخ امتحانات را  ۹ تا ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرده است.

شرکت در کلاس های آنلاین ادوبی کانکت از طریق لینک استاد مربوطه در سایت گروه آموزشی، میسر است. دانشجویان می توانند تمامی اطلاعات الکترونیکی مورد نیاز خود را از طریق آدرس   it.uswr.ac.ir  دریافت کنند.