معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از اجرای پروژه کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان در مدارس با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال و سالم خبر داد.

به گزارش خبر معتبر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران دبیرخانه پروژه کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان در مدارس با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال در محل اداره کل شروع بکار کرد.

الهه حسن پور معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در حاشیه این برنامه با اشاره به اینکه، کم تحرکی و گرایشات غلط تغذیه‌ای باعث چاقی، اضطراب، افسردگی و گوشه گیری در دانش‌آموزان می شود، اظهار کرد: با توجه به این که ۲۱.۲درصد از افراد چاق در جامعه را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، کارگروه کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان با مشارکت معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، دفتر تغذیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دفتر سلامت روان وزارت بهداشت در محل اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.

وی با تأکید بر اهمیت و ضرورت بحث پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر و فراگیر شدن کم تحرکی در بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها و به تبع آن بروز چاقی در جامعه، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش بنا به احساس نیاز و نقش کلیدی ، تأثیرگذار و جامعه آماری وسیعی متشکل از دانش‌آموزان، اولیاء و کارکنان که در دست دارد پروژه کنترل کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان در مدارس را با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال و سالم در دستور کار قرار داد تا بتواند در این زمینه آگاهی‌های لازم را به دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها بدهد.

این مقام مسؤول در پایان عنوان کرد: پس از تشکیل دبیر خانه پروژه و بررسی‌های لازم و تشکیل جلسات مختلف و متعدد با کارشناسان متخصص امر از وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت محتوی آموزشی آماده و برای بررسی و اجرای طرح به وزارت متبوع ارسال شد.