شهردار فرون آباد از اجراي طرح پاكسازی، ساماندهی و جمع آوری مصالح و نخاله از معابر شهر فرون آباد طی چند روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبر معتبر کوروش میرزایی شهردار فرون آباد ضمن مهم دانستن نظم و انضباط شهری تاکید کرد: اجرای طرح جمع آوری نخاله های ساختمانی با هدف افزایش زیبایی چهره شهر، رسیدگی به مشکلات شهروندان در بخش تنظیف شهر و با برنامه ریزی های صورت پذیرفته از سوی حوزه معاونت خدمات شهری در حال انجام است و اجرای طرح پاکسازی، ساماندهی و جمع آوری مصالح و نخاله از کلیه معابر شهر در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه ضمن گلایه از افرادی که با بی توجهی به حقوق شهروندی مبادرت به ریختن نخاله ها در مکان های مختلف شهر می نمایند، اظهار داشت: مسئولین خدمات شهری باید نظارت بیشتری بر این امر داشته باشند و ضمن هماهنگی با راهنمایی و رانندگی از بروز مشکلات جلوگیری بعمل آورند و در صورت مشاهده چنین مواردی با فرد خاطی برخورد قانونی نمایند.
وی عنوان کرد: طرح مذکور یک طرح جهادی است که در سطح شهر هم اکنون در حال اجراست که طی آن تمامی نخاله های ساختمانی جمع آوری و ساماندهی می شود.