شهردار فرون آباد از اجرای طرح های تشویقی جهت نوسازی بافت فرسوده شهری خبر داد.

به گزارش خبر معتبر از پاکدشت، کوروش میرزایی با بیان اینکه برنامه اجرایی بازآفرینی شهری شامل مجموعه‌ای از اقدامات در مناطق هدف است، به نحوی که علاوه بر ارتقای استاندارد‌های مسکن، سرانه فضا‌های عمومی و دسترسی به خدمات شهری، منجر به توسعه زیرساخت‌های شهری شود، افزود: با اشاره به اجرای آئین نامه های اجرائی برنامه ملی بازآفرینی پایدار شهری و در جهت تشویق به نوسازی بافت فرسوده مالکینی که املاک آنها در محدوده بافت فرسوده واقع گردیده مشمول ۸۰درصد تخفیف صدور پروانه ساختمانی می گردند تا نسبت به توانمند سازی بافت های ناکارآمد و فرسوده اقدام نمایند.
همچنین بازگشایی معابر و توسعه زیرساخت ها در چارچوب طرح های توسعه شهری صورت می پذیرد.

  • منبع خبر : خبرمعتبر