مدیر آبفای شهرستان ورامین :با توجه به فرسودگی خطوط آب رسانی در برخی از مناطق شهری،عملیات اصلاح و نوسازی شبکه توزیع با هدف مدیریت مصرف،جلوگیری از تلفات آب،کاهش حوادث،زون بندی شبکه،تنظیم و تثبیت فشار و در نهایت جلب رضایت مشترکین انجام شد.

به گزارش خبر معتبر از ورامین – علیرضا علیکایی مدیر آبفای شهرستان ورامین در این خصوص افزودافزود:این عملیات در مناطق دانشسرا کوچه های مهرنوش و سلمان فارسی با اجرای۴۰۰متر لوله گذاری و دو مورد سه راه گیری۱۰۰به ۲۰۰ و ۱۶۰در ۱۰۰میلیمتری اجرا شد تا خطوط قدیمی و فرسوده این مناطق از مدار بهره برداری خارج و لوله های جدید با جنس و قطر مناسب و مطابق با جمعیت ساکن وارد شبکه توزیع شدند همچنین در منطقه چاله شنی کوچه زکریای رازی و محله سیلو کوچه شهید پورشیرازی با اجرای ۴۰۰متر عملیات اصلاح شبکه و سه راه گیری های ۳۵۰ به ۱۰۰ و۱۶۰به ۶۳میلیمتری شبکه توزیع این مناطق بازسازی شد.