وزیر کشور:اختیارات بیشتری به استانداران سراسر کشور واگذار خواهد شد و مطابق فرایند پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ صندوق توسعه ملی در استان ها شکل خواهد گرفت.

به گزارش خبرمعتبر ـ احمد وحیدی وزیر کشور درباره افزایش اختیارات استانداران اظهار داشت: شوراهای برنامه ریزی استان‌ها محور اصلی برنامه ریزی می‌شوند و با اختیارات بیشتری می‌توانند نسبت به جذب منابع و هزینه آنها تصمیم گیری کنند.

 وحیدی در ادامه اظهار داشت:  نشست خوبی را با استانداران و رئیس سازمان برنامه بودجه داشتیم و موضوع اصلی آن تغییر و تحولات در بودجه ۱۴۰۱ بود که مبنای آن نگاه جدیدی در برنامه ریزی ها در استانهاست و استان‌ها اختیارات بهتری پیدا می‌کنند و شوراهای برنامه ریزی استان‌ها محور اصلی برنامه ریزی می شوند و با اختیارات بیشتری می توانند نسبت به جذب منابع و هزینه آنها تصمیم گیری کنند.

وی افزود: پروژه ها عمدتا در استان‌ها تعریف می شود و اگر لازم بود در سطح استان ها برنامه‌های آمایش اصلاح میشود و اساس برنامه ریزی در استان شکل خواهد گرفت و منابع عمدتا در استان تعریف و هزینه می شود.

وی افزود: بناست صندوق های توسعه و پیشرفت استانی پیش بینی و منابعی در آن ایجاد شود که بخشی از آن از منابع دولتی و ملی هست و بخشی نیز ناشی از فروش اموال در استان‌ها است و طبیعتا اختیارات اضافه تری به استان‌ها داده می شود و با تمرکز زدایی، حرکت خوب و سریعی را در استانها شاهد خواهیم بود.