رئیس شبکه بهداشت و درمان پیشوا از ادامه نظارت بهورزان در مدارس روستایی این شهرستان خبر داد.

 به گزارش خبر معتبر ، امیر امینی با اعلام این خبر گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید ، بهورزان به منظور آگاهی از سلامت دانش آموزان و بهداشت محیط در سطح روستاها به سراغ مدارس رفته تا از نزدیک بر نحوه شرایط نظارت کنند.

وی افزود: در بازدیدهای صورت گرفته ضمن تکمیل چک لیست مدارس و بازدید از مدرسه جهت رعایت پروتکل های بهداشتی ، آموزش رعایت نکات بهداشتی ، استفاده صحیح از ماسک ، رعایت فاصله اجتماعی و شستشوی صحیح دست‌ها به دانش آموزان و مربیان آموزش داده می شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پیشوا اظهار کرد: توزیع رسانه‌های آموزشی از دیگر اقداماتی است که جهت آگاهی دانش آموزان و خانواده ها در دستور کار قرار گرفته است.

امینی ادامه داد: همه روزه بهورزان با حضور در چهار روستا به صورت مداوم نسبت به بازرسی و بازبینی مدارس اقدام می کند.

وی اشاره داشت: این طرح تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد و به صورت متناوب جهت بررسی وضعیت موجود مدارس ، بهورزان به کار خود ادامه می دهند.

امینی در پایان افزود: سلامتی دانش آموزان مهمترین رویکرد این شبکه بوده که امیدواریم به توانیم با شرایط موجود خدمات بیشتری به نظام آموزشی شهرستان ارایه دهیم.