شهردار فرون آباد گفت: از جمله اهداف ساخت ساختمان شماره 2 آتش نشانی ساختمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ارائه خدمات بهینه به شهروندان در زمان وقوع حوادث می باشد.

به گزارش خبر معتبر از پاکدشت،.کوروش میرزایی شهردار فرون آباد با بیان اینکه حجم فعالیت های ایستگاه آتش نشانی با الحاق و اضافه شدن مناطق صنعتی-کارگاهی مقداد و خیابان های اطراف و مناطق مسکونی حضرتیه و مسکن مهر امین افزایش چشمگیری داشته و با توجه به افزایش جمعیت شهری و توسعه شهر، تاکید کرد: ساخت ایستگاه جدید آتش نشانی جهت ارائه خدمات بهینه به شهروندان در زمان وقوع حوادث ضرورتی اجتناب ناپذیر بود و شهرداری نیز ساخت ساختمان شماره ۲ آتش نشانی را در دستور کار خود قرار داد.  
وی اضافه کرد: این پروژه در حوزه ایمنی دارای حساسیت های ویژه ای می باشد که پس از افتتاح باعث تسریع در ارائه خدمات ایمنی و پیشگیری به شهروندان خواهد شد.