تهران- استاندار تهران گفت: طرح محدودیت تردد شبانه در این شرایط اثربخش نیست و پیشنهاد لغو طرح محدودیت تردد شبانه به ستاد ملی کرونا ارائه شد.

به گزارش خبر معتبر ـ  محسن منصوری ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران در خصوص محدودیت تردد شبانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برداشتن محدودیت‌ها بستگی به شرایط کرونا دارد، اما پیشنهاد لغو طرح محدودیت تردد شبانه به ستاد ملی کرونا ارائه شد.

وی ادامه داد: در مورد اثرگذاری طرح محدودیت شبانه مواردی در جلسه استانی ستاد مقابله با کرونا مطرح شد، و بر اساس اجماع نظر کارشناسان از آنجا که این طرح اثربخشی ندارد باید لغو شود و این مسئله به هیچ وجه به منزله عادی انگاری نیست.

استاندار تهران اضافه کرد: طرح محدودیت تردد شبانه در این شرایط اثربخش نیست و باید تجدیدنظر شود، اما از آنجا که طرح مربوط به کل کشور است، پیشنهاد کارشناسی خود را به ستاد ملی و قرارگاه عملیاتی ارائه می‌دهیم و تصمیم گیری نهایی به عهده ستاد ملی کرونا است.