انجمن اولیا و مربیان اعلام کرد: از تحمیل خرید لباس فرم جدید برای دانش‌آموزان خودداری شود و مدارس حق اختیار و تمایل در استفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته را برای والدین رعایت کنند.

به گزارش خبر معتبر انجمن اولیا و مربیان در پاسخ به نامه اداره کل آموزش‌ و پرورش یکی از استان‌ها در مورد لباس فرم دانش‌آموزان برای سال تحصیلی آینده اعلام کرد: با توجه به درخواست اولیا در مورد مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تعطیلی چندماهه مدارس و قابل‌استفاده بودن لباس تهیه ‌شده دانش‌آموزان برای سال تحصیلی پیش رو، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مدیران مدارس وفق بند ۱۲ از شرح وظیفه شورای مدرسه مندرج در ماده۱۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس در خصوص تصمیم‌گیری برای لباس فرم دانش‌آموزان و توجه همه‌جانبه به شرایط اقتصادی و مالی خانواده‌ها، تعطیلی چندماهه مدارس و قابل‌استفاده بودن لباس تهیه ‌شده دانش آموزان در سال قبل برای سال تحصیلی پیش روی از تحمیل خرید و تهیه لباس فرم جدید به اولیا خودداری شود و حق اختیار و تمایل در استفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته برای والدین را رعایت کنند.