شهردار فرون آباد گفت: از مهمترین آیتم های داشتن شهر سالم و بهداشتی رعایت مدیریت پسماند می باشد که بهترین روش برای رعایت بهداشت عمومی در شهر آموزش و فرهنگ سازی است.

به گزارش خبرمعتبر از پاکدشت، کوروش میرزایی با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری تمرکز ویژه ای بر روی مدیریت پسماند داشته است، افزود: بهترین روش برای رعایت بهداشت عمومی در شهر، آموزش و فرهنگ سازی از پایه است که باید از مدارس شروع شده و به خانواده ها سرایت کند.
وی اضافه کرد: تفکیک زباله از مبدا از مهمترین آیتم های داشتن شهری سالم است که تفکیک و بازیافت زباله باعث ایجاد اشتغال شده و نیاز به محل های دفن و زباله سوز را کاهش داده و باعث صرفه جویی در مواد اولیه و همچنین مصرف انرژی و منابع طبیعی مانند آب، مواد معدنی و درختان و حفظ محیط زیست و جلوگیری از تولید و انتشار آلودگی می شود و با حفظ منابع موجود سهم آیندگان را نسبت به این منابع تضمین می کند.

  • منبع خبر : خبر معتبر