نشست رییس اداره صمت با فرمانده سپاه شهرستان قرچک در خصوص رفع مشکلات تولید کنندگان و تاکید بر جهش تولید صبح امروز برگزار شد

به گزارش خبر معتبر طی نشست امروزصبح رییس اداره صنعت معدن با فرمانده سپاه ناحیه پانزده خرداد شهرستان قرچک بهنام میرزایی رییس اداره صمت ضمن ارائه گزارش از وضعیت حوزه صنعت معدن تجارت ، بر لزوم افزایش خدمات رسانی به حوزه تولید و مجموعه اصناف تاکید کرد و افزود:ا ایجاد رنامه ها و تعاملات همگانی میان صنوف و واحدهای تولیدکننده همراه با رفع مشکلات و معضلات امیدواریم در سال جهش تولید اقدامات موثر داشته اشیم و جهش تولید را دوچندان کنیم

در ادامه سرهنگ سلطانی فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان با پر اهمیت شمردن حوزه صنعت معدن و تجارت در شرایط کنونی ، بر ضرورت حمایت ویژه از واحدهای صنفی آسیب دیده از بیماری کرونا و توجه ویژه به مسائل معیشتی مردم تاکید نمودند.