استاندار تهران با انتقاد از عدم تخصص اعتبار به طرح‌های توسعه‌ای استان از سوی بانک توسعه تعاون گفت: برخی بانک‌های دولتی در استان تهران تعهد و علاقه‌ای به اعطای تسهیلات درباره رونق تولید و سرمایه گذاری ندارند. به گزارش پایگاه خبری خبرمعتبر، به نقل از پایگاه روابط عمومی استانداری تهران، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران […]

استاندار تهران با انتقاد از عدم تخصص اعتبار به طرح‌های توسعه‌ای استان از سوی بانک توسعه تعاون گفت: برخی بانک‌های دولتی در استان تهران تعهد و علاقه‌ای به اعطای تسهیلات درباره رونق تولید و سرمایه گذاری ندارند.

به گزارش پایگاه خبری خبرمعتبر، به نقل از پایگاه روابط عمومی استانداری تهران، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به عدم اعطای تسهیلات از سوی بانک توسعه تعاون به طرح‌های اقتصادی استان تهران اظهار داشت: بانک توسعه تعاون هیچ برش استانی نداشته و از این‌رو در پرداخت تسهیلات به استان تهران عملکرد ضعیفی داشته است.

وی تأکید کرد: بانک توسعه تعاون حسب وظیفه ذاتی باید توجه جدی به استان تهران داشته باشد در حالی که هیچ اعتباری به استان تهران تخصیص نداده است که در این زمینه نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ارسال می شود.

استاندار تهران همچنین در مورد تشکیل خبرگان اقتصادی خاطرنشان کرد: شورای خبرگان اقتصادی برای فعال شدن طرح‌های رونق تولید و طرح‌های تولیدی باید متشکل از کسانی باشد که تسلط به موضوعات اقتصادی و مشکلات ستاد تسهیل دارند تا منتج به نتایج عملیاتی شود.