بازدید از شرکت‌های دانش بنیان و نمایشگاه دائمی پارک فناوری پردیس و نشست مشترک سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پردیس آغاز شد.

به گزارش خبر معتبر، دقایقی پیش سورنا ستاری معاون علی و فناوری رئیس جمهور و محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری رئیس جمهور برای بازدید از شرکت‌های دانش بنیان و نمایشگاه دائمی پارک فناوری پردیس و نشست مشترک وارد پردیس شدند. 

در ابتدای این برنامه اقدام به برگزاری جلسه و عقد تفاهم نامه شد و پس از بازدید از نمایشگاه محصولات پیشرفته پارک فناوری پردیس افتتاح فضای کاری اشتراکی مرکز رشد فناوری نخبگان پار فناوری پردیس (کوآپ) که تیم‌های چند نفره اقدام به در اختیار گرفتن فضا برای کارها و پیشبرد اهداف استارتاپی خود می‌کنند، انجام شد مسؤولان در ادامه از دو شرکت دانش بنیان فناور پارک فناوری پردیس بازدید خواهند کرد.