استاد روان شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه باید به فرزندان و دانش آموزان گوش دادن و زندگی کردن را یاد دهیم، گفت: بسیاری دروس باید جای خود را به مهارت زندگی بدهند.

به گزارش خبر معتبر علی اصغر احمدی ،استاد روان شناسی دانشگاه تهران در نشست علمی و تخصصی تبیین ابعاد جامعه شناسی روانشناختی و تربیتی خشونت خانگی و ارائه راهکارهای تربیتی اظهار داشت: مهمترین مشکل خانواده ها در برقراری ارتباط با اعضای خانواده است.

وی ادامه داد: امروز شاهد هستیم والدین فرزندان خود را در ک نمی کنند و  این درک نکردن بخاطر عدم شناخت بین والدین و فرزندان است.

استاد روان شناسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تقریبا این مشکل و عدم درک در همه خانواده ها وجود دارد،افزود:حاصل این اختلالات ارتباطی ایجاد و رشد کردن خشونت و خشم و پرخاشگری می شود.

احمدی با اشاره به اینکه تمام آسیب های که فرد می بیند در خانه اتفاق می افتد،افزود: خشونت روانی بسیار آسیب زاست.

وی اضافه کرد: خشونت بخشی از ایجاد آسیب در ارتباط است.باید مهارت گوش دادن را به فرزندان آموزش دهیم.

استاد روانشناسی دانشگاه تهران  یادآور شد: با نشان دادن خشونت می توانیم خشونت را پرورش دهیم. باید احساس کردن را به فرزندان یاد دهیم و در غیر این صورت فرزند با بهانه گیری احساس خود را نشان می‌دهد؛ مانند اینکه قبل از اینکه کودک احساس گرسنگی کند به وی غذا می‌دهیم در حالی که باید کودک این احساس را خود درک کند.

احمدی با اشاره به اینکه در گفت‌وگو قصد فعال کردن سیستم شناختی فرد مقابل  را داریم، افزود: سواد عاطفی و شناختی  بسیار موثر است و باید دو سیستم تربیت شناختی و عاطفی را با هم داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت هوش هیجانی، یاد آور شد:اکنون از لحاظ تربیت عاطفی در یک جامعه و افراد کور سواد عاطفی بسر می‌بریم. برای برطرف کردن خشونت احتیاج به  سیستم تربیت عاطفی و سیستم شناختی داریم.

احمدی تصریح کرد: باید به فرزندان و دانش آموزان زندگی کردن را یاد دهیم بسیاری از دروس باید جای خود را به موضوع  زندگی کردن بدهند.