شهردار شریف آباد:از استاندار تهران که جانشین شورای اسلامی شهر می باشند درخواست ارتقاء درجه شهرداری شریف آباد را داریم

به گزارش خبر معتبر از پاکدشت،شیرزاد یعقوبی شهردار شریف آباد با اشاره به اهمیت ایجاد بستر و توجه به زیرساخت های لازم شهری جهت افزایش توسعه و آبادانی شهر همراه با خدمات بیشتر به شهروندان اظهار داشت: ترفیع درجه شهرداری را امری مهم و ضروری می باشد و با توجه به افزایش جمعیت ، پراکندگی و وسعت شهر ، بالارفتن سرانه های فضای سبز و نگرش نو در تفریغ بودجه و گذشت چهارسال از زمان قبلی درجه شهرداری لازم می دانیم درجه شهرداری جهت توسعه بیشتر ارتقا یابد.

شهردار شریف آباد تصریح کرد:موضوع ارتقاء درجه شهرداری از ۶ به ۸ را به همت استاندار محترم و مسئوین مربوطه پیگیری خواهیم کرد تا گامی دیگر جهت تسریع در خدمات رسانی به شهروندان و توسعه محوری در شهر متمدن شریف آباد رقم بزنیم.