شهریار- شهردار اندیشه با اشاره به شیوع کرونا و کاهش درآمد رانندگان از بخشودگی ۳ تا ۶ ماهه عوارض ناوگان حمل مسافر در این شهر خبر داد.

به گزارش خبر معتبر، علی ملکی در پی تداوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همچنین کاهش درآمد رانندگان در نتیجه کنترل شیوع این بیماری، از بخشودگی سه ماه عوارض اتوبوس‌ها و شش ماه برای تاکسی‌های شهر اندیشه خبر داد.

ملکی به تأثیر شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن تعطیلی بسیاری از مراکز اداری و تفریحی اظهار داشت: این شرایط باعث شد تا میزان سفرهای درون شهری و برون شهری شهروندان به شدت کاهش یابد لذا در حمایت از معیشت رانندگان تحت پوشش این شهرداری مقرر شد بخشی از عوارض آنها به شرح فوق مشمول بخشودگی قرار گیرد.

شهردار اندیشه از حمایت اعضای شورای شهر نسبت به این مصوبه نیز پرداخت و عنوان داشت: مطابق این لایحه که به تصویب شورای شهر اندیشه و تائید کمیته انطباق شهرستان درآمده است مقرر شد با رعایت کلیه قوانین، مقررات و آئین نامه مالی؛ جمعاً به مبلغ ۹۱۲ میلیون ریال درآمد شهرداری اندیشه از محل دریافت عوارض اتوبوس داران و تاکسی داران تحت پوشش این شهرداری مشمول بخشودگی قرار گیرد تا بخشی از خسارات وارد شده به این قشر زحمتکش جبران شود.

شایان ذکر است که ۳ ماه عوارض خط اتوبوس بین شهری به مبلغ ۴۵۶ میلیون ریال و نیز ۶ ماه عوارض خط تاکسی‌های درون شهری و برون شهری آن هم به مبلغ ۴۵۶ میلیون ریال در سال ۹۹ می‌باشد.