رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند گفت: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند برنامه‌ریزی و چشم‌اندازی ۵ ساله برای موقوفه پیست آبعلی تعریف کرده است.

به گزارش خبر معتبر، امیرحسین روان در این خصوص اظهار داشت: در خصوص پیست آبعلی جلسه‌ای در فرمانداری دماوند برگزار شد که معاون فرماندار، شهردار و شورای شهر دماوند، رئیس اداره ورزش و… حضور داشتند.

وی افزود: با توجه به اینکه اوقاف مالکیت زمین پیست را دارد و این مالکیت تثبیت شده است، مقرر شد که اداره ورزش و جوانان ظرف یک هفته برنامه‌های در نظر گرفته شده برای فصل زمستان تا پایان سال در پیست را به اوقاف ارائه دهد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند گفت: اگر برنامه‌ها مورد توافق اداره اوقاف و فرمانداری بود، اجرای برنامه بر عهده اداره ورزش و جوانان خواهد بود.

روان ادامه داد: از آنجا که نظارت اداره ورزش بر موضوع حاکم است، مقرر شد که اگر تا پایان هفته برنامه مدونی از سوی این اداره ارائه نشود،‌ توافقی مابین اداره اوقاف با شهرداری آبعلی و با نظارت فرمانداری به عمل آید تا در ایام زمستان امسال برنامه مدونی برای پیست آبعلی اجرا شود.

وی تصریح کرد: در ضمن اگر شهرداری آبعلی هم به هر دلیلی نتواند برنامه را اجرایی و عملیاتی کند، اوقاف تجربه اجرای برنامه‌های مشابه را دارد اما اوقاف ترجیح می‌دهد که با دستگاه‌های اجرایی مخصوصا شهرداری آبعلی همکاری کند تا کار زودتر به نتیجه برسد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند بیان کرد: این برنامه مختص تا پایان امسال است، ولی از آنجا که اوقاف برنامه و چشم اندازی برای پنج سال آینده این موقوفه تعریف کرده است به دنبال سرمایه‌گذار ذیصلاح در سطح ملی است تا بتواند پیست آبعلی را ساماندهی و در سطح کشور و بیت المللی انجام دهد.

روان گفت: در این سرمایه گذاری اگر هر کدام از دستگاه‌ها اعم از اداره ورزش ، شهرداری و یا بخش خصوصی بهره‌بردار بودند، یک قرارداد مشارکتی با سرمایه‌گذار خواهند نوشت و در قرارداد مشخص می‌شود که بهره‌بردار کدامیک ازسازمانها یا ارگان‌ها می‌باشد.