شهردار پاکدشت:شهر نسبت به شهرهای دیگر دارای عقب ماندگی‌هایی بوده و باید جبران شود، همچنین برخی از مناطق که خیلی محروم هستند که به زودی شاهد فعالیت‌های انقلابی و جهادی ما خواهند بود.

به گزارش خبر معتبر ، محسن تاجیک شهردار پاکدشت درباره اولویت‌های خود اظهار داشت: سیمای شهر باید تغییر کرده و شهر گل و گیاه خودش را نشان دهد، وضعیت نابسمان پارک‌ها، خیابان اصلی و نیروی انسانی باید ساماندهی شود.

تاجیک با اشاره تغییر کاربری‌های غیرمجاز تصریح کرد: طی بازدید میدانی صورت گرفته در سطح شهر ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کاربری وجود دارد که به سرعت نسب به تخریب آن‌ها اقدام خواهیم کرد.

وی به مشکل ۲۰متری در طرح تفصیلی اشاره و عنوان کرد: با توجه به درخواست‌های مردم مبنی بر خرید تراکم این مشکل را طی جلساتی با مسکن و شهرسازی در حال پیگیری بوده تا بتوانیم خواسته مردم را جامه عمل بپوشانیم.

شهردار پاکدشت با اشاره به افزایش جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد مطرح کرد: جرائم کمیسیون را به حدی بالا می‌بریم تا کسی جرأت خلاف کردن نداشته باشد.

تاجیک در همین رابطه بیان کرد: برخی آرای ماده ۱۰۰ که برای شهر معضل ایجاد کرده تخریب آن‌ها انجام و درصورت اصلاح قانون توسط قانون‌گذار اگر امکان برگشت وجود داشته باشد انجام خواهیم داد.

وی با تأکید به اعتمادسازی عمومی و شروع این مهم از پرسنل شهرداری خاطرنشان کرد: کسی که حقوق می‌گیرد باید درست کار کند، خدمات شهرداری از ساعت ۷:۳۰ بوده و امروز هرکسی که تأخیر داشت به خانه برگشت