شهردار گفت: بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قرچک با رقم ۲۹۰ میلیارد تومان تقدیم شورای اسلامی شهر شد.

به گزارش خبرمعتبر- محسن خرمی شریف شهردار قرچک با بیان افزایش ۵۰ درصدی بودجه گفت: لایحه بودجه ۲۹۰ میلیاردی سال ۱۴۰۰ شهرداری قرچک تقدیم شورای اسلامی شد.

شهردار قرچک اضافه کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قرچک با رقم ۲۹۰ میلیارد تومان تقدیم شورای اسلامی شهر شده است و تمهیدات لازم در خصوص پروژه‌های عمرانی با اعتبار ۱۲۷ میلیارد تومانی (۴۴درصد بودجه) در بودجه سال  ۱۴۰۰ دیده‌ شده است.

خرمی شریف تصریح کرد: بودجه سال ۹۹ مدیریت شهری ۱۹۴ میلیارد تومان بوده است.

لازم به ذکر است: بودجه پیشنهادی شهر ورامین ۳۲۱ میلیارد تومان می باشد.