مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین از تخریب ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش مرکزی ورامین خبر داد و گفت: ۱۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان آزاد شد.

به گزارش خبرمعتبر- محسن بنائیان اظهار داشت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در راستای حراست از اراضی کشاورزی و با هماهنگی دستگاه قضایی، نسبت به تخریب ۱۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی بخش مرکزی ورامین اقدام کرد.
وی افزود: این ساخت و سازهای غیر مجاز به استناد تبصره یک و دو ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی و با حضور نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی و نماینده دستگاه قضایی تخریب شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامینی بیان کرد: با تخریب این ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی روستای خورین توابع بخش مرکزی ورامین ۱۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی ورامین آزاد شد.
بنائیان گفت: به دلیل افزایش ارزش اراضی کشاورزی دیوار کشی شده، برخی از افراد به این عملی غیر قانونی مبادرت ورزیده و با توجه به عدم اطلاع خریداران، این اراضی را به قیمت گزاف به آنان می‌فروشند.
وی اذعان داشت: شهروندان باید پیش از خرید هر گونه زمین کشاورزی و باغ، وضعیت آن را از طریق مدیریت جهاد کشاورزی پیگیری کنند.
مدیرجهاد کشاورزی ورامین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف مرتبط با ساخت وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی، مراتب را با استفاده از سامانه ۱۳۱ اطلاع رسانی کنند.
وی اضافه کرد: از ابتدای امسال و با تخریب صدها مورد ساخت و ساز غیرمجاز، ۴۰۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان ورامین آزاد شده است.
ورامین بیش از ۸۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که به دلیل محدودیت های منابع آبی تنها ۴۲ هزار هکتار آن زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی می رود.