تهران- مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری تهران گفت: تدوین سند مهارت آموزی در روستاهای استان تهران ضروری است.

به گزارش خبرمعتبر، معصومه پرندوار صبح یکشنبه در نخستین جلسه شورای مهارت استان که با حضور انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران، علی اوسط هاشمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در استانداری تهران برگزار شد، اظهار داشت: مهارت آموزی امروز نیاز اساسی برای توسعه پایدار و به ویژه رسیدن به توسعه روستایی است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری تهران گفت: پیش نیاز تحقق اشتغال و توسعه پایدار پایدار روستایی مهارت آموزی است و در حال حاضر وضعیت توسعه‌ای در روستاهای استان تهران یک برند کشوری محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر چقدر روستاییان داراس مهارت و توانایی باشند میزان مهاجرت آنان به شهرها نیز کاهش پیدا می‌کند عنوان داشت: تدوین سند توسعه مهارت آموزی روستایی با بهره گیری از سند توسعه استان ضروری است و تدوین این سند می‌تواند در حوزه توسعه روستایی در استان تهران تحول آفرین باشد.