دادستان عمومی و انقلاب دماوند از بازداشت سه نفر دیگر از کارکنان شهرداری آبسرد خبر داد و گفت: با دستگیری اخیر تعداد دستگیری ها در شهرداری آبسرد به ۸ نفر رسید.

به گزارش خبر معتبر، محمدتقی تقی زاده از بازداشت سه نفر دیگر از کارکنان شهرداری آبسرد خبر داد و گفت: با دستگیری اخیر تعداد دستگیری‌ها در شهرداری آبسرد به ۸ نفر رسیده است.

تقی زاده افزود: طی ۲ هفته گذشته ۵ نفر از پرسنل شهرداری آبسرد با رصدهای اطلاعاتی مورد دستگیری و بازداشت قرار گرفتند و امروز با دستگیری ۳ نفر دیگر این تعداد به ۸ نفر رسید.

دادستان عمومی و انقلاب دماوند گفت: متهمان به منظور انجام تحقیقات تکمیلی مراجع قضائی در بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد.