سقف افزایش شهریه دانشگاه ها در سال جدید، بسته به نظر دانشگاه و حداکثر ۲۰ درصد است. اما امسال به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، شاهد عدم افزایش شهریه در ترم اول و افزایش 10 درصدی شهریه در ترم دوم در برخی دانشگاه ها هستیم.

 به گزارش خبر معتبر ،سقف افزایش شهریه دانشگاه ها در سال جدید، بسته به نظر دانشگاه و حداکثر ۲۰ درصد است. اما امسال به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، شاهد عدم افزایش شهریه در ترم اول و افزایش ۱۰  درصدی شهریه در ترم دوم در برخی دانشگاه ها هستیم.

*سقف افزایش شهریه سال بعد۲۰ درصد است

*اواخر مردادماه بود که خبرنگار فارس وضعیت افزایش شهریه ها در سال بعد را با شرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا، جویا شد. حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور در گفت و گو با خبرنگار فارس، گفت که افزایش شهریه سال آینده ۱۵ تا ۲۰ درصد است و سقف افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد است. 

هفته پیش هم برخی دانشگاه ها شهریه های مصوب برای سال آینده را تصویب کردند که در شهریه های جدید حداکثر افزایش ۲۰ درصد بود به علاوه اینکه در نیم سال تحصیلی اول برای برخی مقاطع اصلا افزایش شهریه ای نسبت به نیم سال قبل دیده نشده است.

*ترم اول بدون افزایش شهریه  

برای مثال شهریه جدید مقاطع مختلف تحصیلی در دوره‌‌های نوبت دوم، آموزش‌های الکترونیکی (مجازی) و پردیس‌های خودگردان، سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد که از این آدرس در دسترس است. در این شهریه ها دانشگاه تهران در بخش دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و دستیاری دامپزشکی، ۱۵ درصد افزایش را نسبت به نیم سال قبل در ترم دوم پیش بینی کرده است. همچنین در بخش پردیس های خود گردان هم افزایش شهریه دیده نشده است.

امروز هم عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره حداقل و حداکثر افزایش شهریه دانشجویان در سال تحصیلی جدید گفته: افزایش شهریه مشابه با سال های قبل است؛ یعنی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بسته به دانشگاه ها متفاوت است.