دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:در حوزه سهمیه‌ها وزارتین علوم و بهداشت‌،درمان و آموزشی پزشکی پیشنهاداتی دارند که یک اصلاح اساسی است که بخشی از تغییرات آن مستلزم تغییر در قانون است.

به گزارش خبر معتبر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دیدار خود با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت:موضوع برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس شورای اسلامی مشترک است که از جمله آنها می توان به بحث سهمیه‌ها، کنکور،  جمعیت و همچنین برنامه پنج‌ساله اشاره کرد. 

 وی به برنامه پنج‌ساله نیز اشاره کرد و گفت:در حوزه علم و فناوری و فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته تلفیقی را بر اساس مصوبه سند راهبری مهندسی فرهنگی تشکیل داده که به برنامه پنج ساله و ستاد نقشه جامع علمی ورود پیدا می کند.این برنامه های مشترکمان موضوع گفت‌وگوهای ما بوده است تا بتوانیم سازوکاری برای آن فراهم کنیم که کارها سرعت بیشتری پیدا کنند. 

وی گفت: در حوزه سهمیه‌ها وزارتین علوم و بهداشت‌،درمان و آموزشی پزشکی پیشنهاداتی دارند که  یک اصلاح اساسی است که بخشی از تغییرات آن مستلزم تغییر در قانون است و این مجلس است که باید این تغییر را انجام دهد. بنا شد فضای همکاری‌ را برای تصمیم‌گیری فراهم کنیم.