رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان ورامین گفت: تیم ستارگان ورامین هم مانند تمامی باشگاه‌ها از ظرفیت اسپانسر و حامی مالی استفاده می‌کند اما هیچ توافقی با مالک تیم منصوری برای حمایت از ستارگان ورامین نداشته‌ایم.

به گزارش خبر معتبر از ورامین حسین علی اعلاء رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان ورامین در جمع خبرنگاران درباره توافق با مالک تیم فوتسال  شهید منصوری قرچک اظهارداشت: با توجه به دیر شروع کردن‌کار در فصل گذشته سالی سخت و دشوار برای ما بود و از همان روز نخست عهد کردیم که با تمام توان و قواء تا آخرین لحظه پای تیم بایستیم.

وی در واکنش به خبری مبنی بر توافق مالک منصوری تصریح کرد: استفاده از ظرفیت اسپانسر امری طبیعی در ورزش است و مالک منصوری سالیان زیادی برای ورزش ورامین و قرچک زحمات فراوانی کشیده اما هیچ توافق و گفت‌وگویی بین ما و ایشان برای حمایت از تیم انجام نشده است.

رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان ورامین خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه اخبار و اطلاعات را انتشار می‌دهند به دنبال تفرقه و جدایی هستند.

اعلاء در‌پایان گفت: آرزوی موفقیت برای فوتسال دشت ورامین و تیم‌های  ورامین و قرچک داریم و یقیناً از نگاه ما مجموعه‌ها جدا نیست و هدف نهایی ما شور و نشاط و نگه داشتن شوق و اشتیاق به فوتسال در‌منطقه است.