فرماندار ورامین:

به گزارش خبر معتبر،حسین کاغذلو در جلسه مشترک با اعضای شورای شهر جوادآباد، گفت: تمامی روستاهای شهرستان ورامین امروز با حفظ بافت روستایی، از زیرساخت‌های لازم در حوزه آب، برق، گاز و تلفن برخوردارند و با دستور استاندار تهران، فعالیت‌های مناطق روستایی به سمت ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی پایدار برای روستائیان سوق پیدا کرده است.
وی افزود: ماندگاری روستانشینان در مناطق روستایی، اقتصاد شهرستان که بر پایه کشاورزی استوار است را پویاتر از قبل می‌کند.
کاغذلو اظهار داشت:به منظور رفع مشکل نوسانات برق در بخش جوادآباد مقرر شد تا پایان این ماه، دو دستگاه اتوبوستر در این بخش نصب شود تا در هنگام افزایش میزان مصرف برق، مشکلات مشترکین برطرف شود.