شهردار فرون آباد توسعه و آباداني شهر را نتيجه همكاري و تعامل همه جانبه اعضای شوراي شهر با مجموعه مدیریت شهری دانست.

به گزارش خبر معتبر از پاکدشت-فرون آباد- کورش میرزایی شهردار فرون آباد اذعان کرد:مجموعه مدیریت شهری در کنار شورای اسلامی شهر تمام تلاش و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه شهر و ایجاد تحول در ساختارهای شهری و شهروندی شهر انجام می‌دهند.
وی تسریع روند توسعه شهر را در گرو همکاری مسئولانه تمامی دستگاه‌های دخیل در مدیریت شهری دانست و بر لزوم توجه و اهتمام جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی به این امر تأکید کرد.
وی در عین حال توسعه و آبادانی شهر را نتیجه همکاری و تعامل اعضای شورای شهر با شهردار و مدیران شهرداری دانست و افزود: تکیه بر اصل تعامل، ثبات مدیریت شهری، پرهیز از هیاهو و تنش‌های بیهوده رمز موفقیت مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهر و شهروندان بوده است.