چند خانم که مدعی اغفال توسط کیوان امام هستند، شکایت خود را در پلیس امنیت تهران ثبت کردند.

به گزارش خبر معتبر ، روز گذشته سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری کیوان امام به دلیل اغفال تعدادی از دختران خبر داد.

در همین زمینه از روز گذشته تعدادی از این شاکیان، شکایت خود را در پلیس امنیت تهران ثبت کرده‌اند.