سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ورامین از اهدای ۲هزار بسته بهداشتی و ضدعفونی‌ رایگان ۲ هزار تاکسی و اتوبوس خبرداد. به گزارش خبرمعتبر- حسن خوانساریان در ادامه با اشاره به پاکسازی و ضدعفونی نمودن اتوبوس ها و تاکسی های تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل عمومی ورامین اظهار داشت: با توجه به […]

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ورامین از اهدای ۲هزار بسته بهداشتی و ضدعفونی‌ رایگان ۲ هزار تاکسی و اتوبوس خبرداد.

به گزارش خبرمعتبر- حسن خوانساریان در ادامه با اشاره به پاکسازی و ضدعفونی نمودن اتوبوس ها و تاکسی های تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل عمومی ورامین اظهار داشت: با توجه به کمبود ماسک بر آن شدیم تا حداقل اقدام موثری در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا بر داریم.
خوانساریان از اعطای ۲ هزار بسته بهداشتی میان رانندگان تاکسی و اتوبوس خبر داد و گفت: این بسته ها شامل یک بسته ماسک ساده، دستکش و پیام آموزشی برای جلوگیری از شیوع کرونا بوده که این مهم نیز با همکاری بیمارستان مفتح در اختیار سازمان قرار داده شد و ما نیز آنها را در بسته هایی که به رانندگان دادیم گذاشته و اهدا نمودیم.
وی ادامه داد: بسته‌های بهداشتی که به رانندگان اتوبوس ارایه دادیم شامل هفت عدد ماسک به انضمام ۷دستکش مشمایی ساده می باشد.