مدیر آموزش و پرورش پیشوا گفت: دانش‌آموزان محروم از فضای مجازی پیشوا با توزیع بسته‌ آموزشی حمایت میشوند.

به گزارش خبر معتبر ،سعید تاجیک در دیدار با حسین عباسی، فرماندار پیشوا با بیان اینکه گام نخست و اولویت آموزش و پرورش در کنار آگاهی‌بخشی و ترویج مسائل بهداشتی نظارت مستمر بر امر آموزش است اظهار داشت: در حال حاضر کارگروه نظارت بر آموزش مجازی تشکیل و با حساسیت‌های لازم در این زمینه نظارت بر آموزش مجازی مدارس آغاز شده است.

مدیر آموزش و پرورش پیشوا با بیان اینکه دانش‌آموزان محروم از فضای مجازی پیشوا با توزیع بسته آموزشی حمایت می‌شوند بر لزوم ایجاد نگاه تعاملی برای ارتقای سطح آموزش تاکید کرد.

وی گفت: بسته‌های هفتگی و ماهیانه برای دانش آموزانی که از امکانات اولیه آموزش مجازی محروم هستند توسط مدارس تهیه و به دست دانش آموزان می‌رسد.

تاجیک بیان داشت: برای رسیدن به اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت همه دستگاه‌ها باید در کنار آموزش و پرورش باشند و در این راستا با یک‌نگاه تعاملی از ظرفیت شورای آموزش و پرورش جهت افزایش مشارکت دستگاه‌ها، نهادها و مردم برای حل مسائل گوناگون آموزش و پرورش کمک می‌گیریم.

مدیر آموزش و پرورش پیشوا اظهار داشت: تعدادی از پروژه‌های آموزشی شهرستان مراحل پایانی خود را طی می‌کنند و در ایام الله دهه فجر شاهد بهره‌برداری از آنها خواهیم بود.