رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از دستگیری سه گروه شکارچی غیرمجاز در گشت‌زنی مامورین اجرایی این اداره خبر داد.

فرشاد فیروزنیا رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در گفت‌و‌گو با خبرمعتبر اظهار داشت: مامورین اجرایی این اداره در حین گشت زنی در مناطق استحفاظی موفق به دستگیری سه گروه شکارچی شدند.

وی افزود: از گروه اول یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی مجاز و یک قبضه سلاح گلوله زنی غیر مجاز و تعداد سه دستگاه دوربین چشمی، ۲۷ عدد فشنگ چهارپاره، یک عدد پوکه خالی فشنگ ساچمه ای و مقداری گوشت شکار از نوع کل وحشی کشف شد. 

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه عنوان کرد: از گروه دوم که صیاد غیرمجاز بودند تعداد ۳۲ قطعه ماهی کپور و یک رشته تور کشف شد.

فیروزنیا اظهار داشت: از گروه سوم که منجر به درگیری با محیط بانان شد یک قبضه اسلحه کمرشکن غیرمجاز کشف شد و بعد از بازبینی دوربین تلفن همراه یک قطعه کبک و یک رأس قوچ وحشی که قبلاً شکار شده بود تایید شد و این افراد می بایست زیان وارده به محیط زیست را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه این شکارچیان به خاطر درگیری با مامورین اجرایی تخلف شکار غیرمجاز طبق دستور بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه روانه زندان شدند، گفت: متهمین بعد از تکمیل پرونده و واریز قسمتی از زیان وارد محیط زیست به دادستانی شهرستان هدایت شدند.