با برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر ورامین، سیدرضا احمدی به عنوان رئیس شورا شهر سال چهارم انتخاب شد.

به گزارش خبر معتبر ظهر امروز چهارمین و آخرین دوره انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر ورامین در دوره پنجم برگزار شد.

جلسه انتخابات هیأت رئیسه با حضور همه اعضاء شورای شهر برگزار شد و سید رضا احمدی با ۶ رأی اعضاء شورا به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.

در ادامه فتح الله فرجی با ۹ رأی اعضای شورا به عنوان نائب رئیس، حسن فرجی و احمد خانی به عنوان منشی شورا شهر انتخابات شدند.