مدیر جهادکشاورزی شهرستان ری با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون هفت هکتار گلخانه در این شهرستان احداث شده است، گفت: احداث گلخانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه ونیم برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خبر معتبر، جبرییل برادری اظهار داشت: احداث گلخانه در مدت مشابهه سال های گذشته در حدود ۲ هکتار بود ولی امسال با اجرای سیاست های اصولی و ترغیب بخش خصوصی به کشت گلخانه ای شاهد افزایش بیش از سه برابری در این حوزه هستیم.

وی با بیان اینکه احداث هر متر مربع گلخانه در حدود سه میلیون ریال هزینه نیاز دارد، افزود: احداث گلخانه های شهرستان ری طی سال جاری به طور کامل با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

برادری ادامه داد: بازدهی بالا، وجود زیرساخت های مناسب از جمله جاده، آب، برق و گاز، اقلیم مناسب، داشتن دانش بومی و نزدیکی بازار مصرف تهران از مهمترین دلایل مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث گلخانه است.

وی با اشاره به اینکه احداث هر هکتار گلخانه موجب اشتغال هشت نفر به صورت مستقیم می شود، خاطر نشان کرد: توسعه گشت های گلخانه علاوه بر افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف آب و انرژی موجب اشتغال جوانان در حوزه های تخصصی کشاورزی نیز می شود.

  • منبع خبر : ایرنا