شهردار فرون آباد گفت: با ارائه خدمات حداکثری زمینه افزایش مشارکت شهروندان در اداره شهر افزایش می یابد.

به گزارش خبرمعتبر- کورش میرزایی افزود: کسب رضایت شهروندان از اولویت های اصلی شهرداری است که با ارائه خدمات حداکثری و نیز تسهیل زندگی شهروندان، زمینه را برای نزدیکی هر چه بیشتر آنان به شهرداری و افزایش میزان مشارکت‌پذیری شهروندان در اداره شهر فراهم می آورد.

وی با بیان اینکه تمام دغدغه مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر کسب رضایت مردم است، تاکید کرد: در این زمینه تا حد توان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد و امیدواریم با مشارکت شهروندان فهیم که بزرگترین پشتوانه مجموعه مدیریت شهری هستند روز به روز این رضایت بیشتر شود.

وی اضافه کرد: در این مدت کوتاه موفق شدیم با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر بسیاری از پروژه های عمرانی را در زمانی زودتر از موعد مقرر به اتمام و بهره برداری برسانیم که این امر نقطه عطفی برای مدیریت شهری محسوب می گردد.