فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه روستاهای بخش رودهن دچار معضل حریم شهر هستند، گفت: شهرداری و شورای اسلامی رودهن به منظور تغییر وضعیت مهرآباد فرصت چهار ماهه دارند.

به گزارش خبر معتبر از دماوند – مهدی حیدری در بازدید از روستای بخش رودهن جهت بررسی مشکلات اهالی اظهار داشت: مصوبات این دیدارها باید توسط مدیران به فوریت پیگیری و عملیاتی شود.

وی افزود: در نقاطی که هم طرح تفصیلی داریم هم طرح هادی، طرح تفصیلی اولویت دارد و این‌ نگاه با سیاست حمایت از روستاها مغایرت دارد و می‌تواند اصلاحیه‌ای در این خصوص در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شود.

فرماندار شهرستان دماوند گفت: تمایل شهرداری برای درآمدزایی باعث شده تا روستاهای حریم شهر قربانی این سیاست شوند؛ بنابراین نیازمند استقلال طرح هادی روستاها هستیم.

حیدری بیان کرد: روستاهای بخش رودهن در کنار دیگر مشکلات به دلیل نزدیک بودن به شهر دچار معضل حریم شهر شده‌اند.

فرماندار شهرستان دماوند  گفت: در گذشته بدون‌ آینده نگری تصمیماتی اتخاذ شده که در حال حاضر ما وارث این تصمیمات هستیم.

*تعریف خاصی برای مهرآباد باید در نظر گرفته شود

حیدری گفت: مهرآباد هم شهر است هم روستا؛ باید تعریف خاصی برای مهرآباد در نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: مسکن مهر مهرآباد دچار مشکلاتی است و نمیتوان آن را رها کرد و نیازمند یک سیاست گذاری و تعریف جدیدی برای خدمت گذاری است.

فرماندار شهرستان دماوند گفت: ۴ ماه به شورا و شهرداری رودهن فرصت خواهیم داد تا انتظارات مهرآباد برآورده شود؛ در صورت عدم تغییر وضعیت سیاست جدیدی اتخاذ خواهیم کرد که منافع و درآمد شهرداری را کاهش خواهد داد.

حیدری عنوان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز نگاه مساعدی برای توسعه روستاها دارد تا نیازها را برآورده کند.

وی تصریح کرد: وجود چنین مشکلات سبب شده تا حرکت به سمت توسعه به کندی انجام شود و تعامل بین شهر و روستا می‌تواند باعث گذر از این مشکلات شود.