رییس فدراسیون ورزش روستایی و عشایری اعلام کرد که در سطح کشور سه هزار و ۵۰۰ خانه ورزش روستایی وجود دارد که نیاز است برای بازگشت فعالیت این خانه های ورزشی زمینه لازم فراهم شود.

به گزارش خبرمعتبر- محمد تقی امیری خراسانی اظهار داشت:‌ بهره‌گیری از مربیان بومی روستانشین بسیاری از فعالیت های ورزشی را در خانه های ورزش روستایی فعال می کند.

امیری گفت: در بحث توسعه ورزش روستایی و طبق بحث ماده ۹۴ برنامه ششم توسعه ۲۷ دهم درصد از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به این امر تخصیص می یابد.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون در این خصوص اعتبار خاصی نداشته بلکه این منابع از طریق وزارت ورزش و ادارات کل محقق خواهد شد گفت: با این اعتبار می توان به توصعه ورزش روستایی کمک کرد.

رییس فدراسیون روستایی و عشایری اضافه کرد: بسیاری از خانه های ورزش روستایی در سطح کشور نیاز به فعالیت مجدد دارند که در نظر داریم تا با اجرای طرحی بتوان از توان مربیان روستانشین بیشترین بهره را برد تا بحث استعدایابی و فعالیت بدنی را گسترش دهیم.

امیری خراسانی تاکید کرد: با رونق بازی های عمومی تر (سنتی) و اجرای طرح آمایش سرزمینی نیز استعدایابی، کاهش فقر حرکتی و توسعه ورزش روستایی را افزایش خواهیم داد.

به گفته وی، در نظر داریم تا پس از ریشه کن شدن کرونا لیگ ورزش هایی که ماهیت قهرمانی و حرفه ای دارند را به صورت گسترده تر برگزار کنیم.

رییس فدراسیون روستایی و عشایری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به قرابت فرهنگی ایران با بسیاری از کشور های منطقه، این کشورها در صدد هستند تا برخی ورزش ها را در میراث ناملموس به نام خود ثبت کنند و ما چه راهکاری خواهیم داشت، تاکید کرد: با تشکیل و مطرح شدن این ورزش ها در دبیرخانه میراث ناملموس کشور از ماهیت آنها بیشتر برای کشورمان بهره مند خواهیم شد.

هم اینک ۹۲۰ هزار نفر از جمعیت تهران در یک هزار و ۳۶ روستا سکونت دارند که از اهداف اداره کل ورزش استان تجهیز این مناطق به اقلام ورزشی در راستای کشف استعدادها و رفع فقر حرکتی است.