با توجه به شروع فصل سرما سهمیه گاز مابع در شهرستان دماوند کاهش یافته است و مردم با کمبود گاز مابع مواجه هستند.

به گزارش خبرمعتبر ، در حال حاضر گاز مایع شهرستان دماوند توسط دلالان سودجو با قیمت نرخ غیرمصوب تهیه و توزیع می‌شود و مردم با قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومانی یک کپسول گاز مایع را تهیه می‌کنند.

یزدی، مسئول جایگاه عرضه سوخت «ال‌پی‌جی» در این رابطه اظهار داشت: افرادی به بهانه درخواست گاز مایع به جایگاه مراجعه می‌کنند و در پایان بیش از ۲۰ کپسول را بارگیری می‌کنند و به قیمت ۱۰۰ تومان به فروش می‌رسانند.

وی افزود: در این جایگاه به قیمت دولتی گاز مایع توزیع می‌شود ولی عده‌ای دلال از این موضوع سودجویی می‌کنند و شرکت نفت و فرمانداری دماوند برای افزایش سهمیه تلاش کرده‌اند.

مسئول جایگاه عرضه سوخت «ال‌پی‌جی» گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران اقدام به کاهش سهمیه گاز مایع شهرستان دماوند کرده است که سال گذشته ۳۰۰ تن سهمیه بود، اما امسال این سهمیه به ۱۳۸ تن رسیده و میزان یک سوم سهمیه می‌‌باشد و با این همه ازدحام مردمی جهت تهیه آن مواجه نبودیم.