نشست سرپرست و دیگر مسئولین شهرداری پاکدشت به همراه پیمانکاران شهرداری جهت تسریع در روند امور انجام شد.

به گزارش خبر معتبر از پاکدشت، حسین شصتی سرپرست شهرداری، تنی چند از مسئولین شهرداری و پیمانکاران شهرداری پاکدشت به منظور بررسی وضعیت پروژه های شهرستان تشکیل جلسه دادند.
شصتی در ابتدا به تشریح پروژه های در دست اقدام شهرداری پاکدشت پرداخت و به اهمیت این پروژه ها جهت افتتاح در هفته دولت اشاره کرد.
وی در ادامه بر لزوم توجه بیشتر پیمانکاران بر روند عملیات این پروژه ها و نظارت و دقت بیشتر آنها تاکید نمود

شهرداری پاکدشت با اشاره به اینکه هیچ عذر و کوتاهی از سوی پرسنل شهرداری و یا پیمانکاران پذیرفته نیست گفت: با توجه به زمان محدود باقی مانده تا هفته دولت، در مجموعه شهرداری تمامی مرخصی های مدیران و معاونین تحت امر تا پایان هفته دولت لغو و موظفند تا پس از ساعات اداری جهت نظارت بر پروژه های مجموعه خود بر سر کار حضور داشته باشند.
در ادامه با درخواست سرپرست شهرداری پاکدشت، پیمانکاران حاضر به تشریح مشکلات خود پرداختند تا موانع پیش روی عملی شدن پروژه ها برداشته شود.
در پایان این جلسه، معاونت های مالی، فنی عمران و مسئول امور قراردادها به انتقادات و درخواست های پیمانکاران بصورت جداگانه پاسخ های لازم را ارائه نمودند.

  • منبع خبر : خبر معتبر