معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به این مطلب که سفرها اگر ادامه یابد ابتلا به کرونا افزایش خواهد داشت گفت: مردم بدانند که کادر درمان خسته و در آستانه فرسودگی است.

 به گزارش خبر معتبر، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه ستاد مدیریت کرونای استان بوشهر در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: جلسه ستاد استانی بوشهر با حضور استاندار و همه دست اندرکاران برگزار شد و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: با توجه به روند بیماری، استان بوشهر یکی از استانهای در وضعیت قرمز ما است بعد از اینکه تصمیمات خوبی در ستاد گرفته شده بود به ویژه با تاکیدی که بر روی رعایت اجرای پروتکل ها بود این استان امروز به یک وضعیت با ثباتی رسیده است و به وضعیت نزولی در حال نزدیک شدن است.

رئیسی گفت: البته این به معنای خوب شدن کامل اوضاع نیست بلکه نشان می دهد راه انتخاب شده و مدیریت اجرا شده در حال موفق شدن است و باید استمرار یابد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: یکی از فاکتورهای مهم رعایت پروتکل ها از طرف مردم بوشهر است که امروز این میزان به طرز قابل توجهی در حال افزایش یافتن است.

وی ادامه داد: بازدیدی از همه بیمارستانهای استان انجام شد و مشخص شد روند ورودی در حال کند شدن است و میزان بهبودی هم در حال افزایش است و وظعیت از این حیث مطلوب ارزیابی می شود.

رئیسی افزود: البته در کل کشور باید بدانیم که وضعیت پرسنل و کارکنان مناسب نیست و به یک وضع خستگی رسیده اند که در صورت رسیدن به وضعیت فرسودگی کار درمان مشکل می شود.

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: همکاری مردم باید بیشتر شود تا کادر درمانی دچار فرسودگی نشوند و از همه مردم می خواهم لطفا نرفتن به سفر را به عنوان یک راهکار اصلی در نظر بگیرند.

وی افزود: اگر سفرها ادامه پیدا کند شاهد افزایش بیماری خواهیم بود و خواهش می کنم از همه مردم که در خانه بمانند تا بتوانیم در میزان ورودی بیمارستانها با کاهش مواجه شویم.

رئیسی تصریح کرد: یکی از نکات مهم و تصمیمات اساسی برای استان بوشهر این بود که همه بیمارستانهای همه نهادها از جمله نظامی و تامین اجتماعی دست به دست هم بدهند تا مدیریت بیماری کرونا بهتر از گذشته شود و یک تیم منسجم تری داشته باشیم.