جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر فرون آباد با حضور نماینده فرمانداری شهرستان پاکدشت و با حضور کلیه اعضای شورای اسلامی شهر فرون آباد برگزار شد.

به گزارش خبر معتبر از پاکدشت در جلسه امروز واقع در ساختمان شورای شهر فرون آباد ، جلیل سیری با رای اکثریت به عنوان رئیس، کورش سیری نایب رئیس و سیداصغر میرقاسمی به‌عنوان منشی و خزانه دار شورای اسلامی شهر فرون آباد انتخاب شدند.