معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران از شناسایی، قطع و تبدیل ٨٧۵ رشته انشعاب آب غیر مجاز طی سال ٩٨ خبر داد.

به گزارش خبر معتبر – مجتبی مظفریان با اعلام این خبر اظهار کرد: در خصوص پیگیری انشعاب غیر مجاز در سال ٩٨، تعداد ٨٧۵ فقره انشعاب غیر مجاز شناسایی شد.

وی افزود: ۴۴١ فقره پس از تکمیل پرونده تبدیل به مجاز و تعداد ۴٣۴ فقره از انشعابات غیر مجاز نیز پس از طی مراحل قانونی و دریافت جریمه در محل قطع و جمع آوری شد.

معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران گفت: تعداد تعویض کنتور خراب نیز در مدت یاد شده به تعداد ٢۴۶٨ فقره و نصب انشعاب ٣۶٣٢ فقره بوده است.