دادستان شهرستان دماوند گفت: شهرداری دماوند با اصلاح طرح تفضیلی اقدام به دادن مجوز ساخت طبقات ساختمانی بالاتر کند.

به گزارش خبر معتبر از دماوند محمدتقی تقی‌زاده در این خصوص اظهار داشت: مردم نباید به خلاف قانون عادت کنند، اگر نیاز شهر این است که ساخت و ساز در ارتفاعات بیشتر نیز مجاز شود طرح تفصیلی را اصلاح کنند و به صورت مجاز و قانونی به همه مجوز ساخت طبقات بالاتر داده شود.

وی افزود: هر قدر که شهر نیاز دارد باید ساخت و ساز در طبقات بالا صورت گیرد، شهرداری طبق مقررات خود برای ساخت و ساز در شهرستان دماوند ۳ طبقه در نظر گرفته است اما چشمشان را به روی مقررات می‌بندند و ۴ طبقه یا بیشتر می‌سازند.

دادستان شهرستان دماوند  ادامه داد: اگر می‌خواهید ویلا بسازید اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید جریمه بدهید،‌ مشکل اینجاست که ممکن است افرادی ارتباطات داشته باشند یا به پلیس ساختمان رشوه بدهند تا بتوانند طبقات بالاتر بسازند و اگر کسی پرداخت نکند اجازه ساخت به او داده نشود.

وی ادامه داد: ممکن است این موضوع نیز مطرح شود که پلیس ساختمان از کسی رشوه نمی‌گیرد و فقط چشمش را می‌بندد، پس در این صورت چه نیازی به پلیس ساختمان هست؟

*وظیفه پلیس ساختمان جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز است

تقی‌زاده تصریح کرد: اگر وظیفه پلیس ساختمان جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز است به این وظیفه ذاتی و قانونی خودعمل کند.

دادستان شهرستان دماوند گفت: اگر می‌خواهیم شهر را رها کنیم و هر کسی هر چندطبقه که دوست داشت بسازد، شهرداری به عوامل کنترل و نظارتی احتیاجی ندارد و با کنار گذاشتن آنها هزینه ها را کم کند.

تقی‌زاده عنوان کرد: سخنم به شهرداری این است که به وظیفه ذاتی خودش عمل کند، دادستان در جایگاه وضع قانون و افزایش یا کاهش طبقات نیست و این موارد در کمیسیون های شهرداری بررسی شده و طرح تفصیلی را تصویب می‌کنند.

دادستان شهرستان دماوند افزود: این موضوعات ارتباطی به دادستان ندارد و دادستان فقط به شهرداری تذکر داده است که به وظایف قانونی خود برای نظارت و در صورت نیاز اصلاح طرح تفصیلی عمل کند.