شهردار فرون آباد از شهروندان خواست که در پرداخت عوارض مشارکت جدی داشته باشند.

به گزارش خبرمعتبر- کورش میرزایی بیان داشت: با پرداخت به هنگام عوارض؛ شهرداری قادر خواهد بود امکانات و خدمات قابل توجهی را در شهر ارائه دهد که به واسطه آن شهر نیز جان تازه ای به خود می گیرد و شهروندان نیز می توانند نتایج ملموس آن را در سطح شهر مشاهده کنند.

وی با اشاره به اینکه هزینه شهرنشینی شامل انجام پروژه های عمرانی، نگهداری شهر در خصوص رفت و روب، فضای سبز و سایر خدمات رفاهی است، اذعان داشت: در مقابل این حجم خدمات، عوارض دریافتی از شهروندان تنها پاسخگوی بخشی از این مخارج خواهد بود.

میرزایی تحولات ایجاد شده در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف را نتیجه احساس مسوولیت و دغدغه مدیران شهری دانست و بر عزم جدی اعضای شورا و مدیران شهرداری در تداوم خدمت‌رسانی و روند توسعه زیربنایی شهر تاکید کرد.