شهرک مدرس یا گرگ تپه که به گل تپه نیز شهره می باشد ؛ به عنوان یکی از مناطق حاشیه نشین ورامین از آن یاد می شود که همواره مشکلات و معضلات فراوانی را با خود به همراه داشته است.

گزارش خبرمعتبر

از جمله دغدغه هایی که هیچ گاه سایه آن رخت بر نبسته بحث همیشگی املاک اوقافی بوده که این امر قبل و بعد از انقلاب چالش های مهمی را پیش روی اهالی قرار داده و همچنان به عنوان مهمترین مطالبه از سوی ساکنان مطرح می باشد.

در این مقوله بسیاری از مسوولان و کاندیداهای ادوار گذشته مجلس و شورای اسلامی شهر ورامین جهت اخذ آرا، وعده های بی شماری را به عنوان شعارهای انتخاباتی یا اجرایی سرلوحه قرار داده اند ولی بعدِ گذر از پل موفقیت، بهانه های واهی را بهترین راه فرار برای خود ترسیم نمودند.

حال باید گفت چنین رخدادی منجر به ایجاد مشکلات فراوانی گردیده تا همچنان ساکنان شهرک مدرس جهت رفع موانع موجود در نهادها و ارگانها، سردرگم برای حل معضلات باشند یا مبالغی برای ساخت و سازها پرداخت نمایند که هیچگاه از روی میل و رغبت نبوده و این خود شاعبه شرع را در اذهان دوچندان نموده است.

در گذشته و قبل از انقلاب مدرسه سپهسالار ( مدرسه عالی شهید مطهری فعلی ) به عنوان متولی امر، ناظر و نافذ بر امور اراضی می باشد تا با دخل و تصرف مسوولان این نهاد امورات مربوطه به سرانجام رسد.

چنین اتفاقی باعث گردیده سند رسمی برای اراضی مسکونی و زراعی صادر نشود تا از لحاظ ارزش ریالی نیز صاحبان املاک دچار زیان های جبران ناپذیری شوند.

مصداق بارز این امر نیز روشن است؛ چراکه زمین های منطقه خیرآباد که همجوار با اراضی شهرک مدرس می باشند دارای چندین برابر قیمت بوده ولی در مقابل آن و به جهت قولنامه ای بودن منطقه گل تپه، املاک با کمترین هزینه کرد در شرایط داد و ستد قرار می گیرد.

هرچند از دیگر کمبودها؛ همچون نبود اماکن فرهنگی، تفریحی، ورزشی و آموزشی خواهیم گذشت که کم ترین حق شهروندان فهیم شهرک مدرس خواهد بود ولی این امید می رود با نگاه ویژه و عنایات متولیان مدرسه عالی شهید مطهری در کنار رایزنی و پیگیری مسوولان شهرستان ورامین، با رفع موانع موجود، مردم این منطقه به آنچه حق و شایستگیشان می باشد دست یابند.

  • نویسنده : علیرضا فرجی