فرماندار شهرستان پیشوا گفت: اداره پست پیشوا با وجود ۸ تا ۱۰ هزار مرسوله پستی در هفته نیازمند به‌روزسانی امکانات و تجهیزات است و ساختار حاضر پاسخگوی حجم تبادلات نبوده و نیازمند مساعدت اداره کل است.

 به گزارش خبر معتبر ، حسین عباسی فرماندار شهرستان پیشوا روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با شیوع کرونا و مخاطراتی که خریدهای حضوری به همراه دارد، استقبال مردم از فروشگاه‌های مجازی افزایش یافته و حجم کار اداره پست شهرستان پیشوا نسبت به گذشته حدود سه برابر شده است. 

وی گفت: اداره پست پیشوا با وجود ۸ تا ۱۰ هزار مرسوله پستی در هفته نیازمند به‌روزسانی امکانات و تجهیزات بوده و ساختار حاضر پاسخگوی حجم تبادلات نبوده و نیازمند مساعدت اداره کل است.

فرماندار شهرستان پیشوا ادامه داد: به دلیل ضرورت کُدگذاری اماکن، نامگذاری معابر شهری پیشوا با اصلاح ساختاری در حال انجام است و بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نیز برای افزایش سطح کیفی خدمات به مردم در کنار اداره پست هستند.

عباسی بیان کرد: برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان شهرداری باید همکاری لازم را در تهیه و ارائه نقشه‌های پارسل بندی داشته باشد تا بتوان خدمات پستی را ارتقاء داد.